artbasen.pl

http://przystanekmontessori.pl/

Dzieci rozpoczynają dzień od gimnastyki, zabawy i pracy indywidualnej z materiałem Montessori. Następnie śniadanko. Właściwa kompozycja śniadania to podstawa energii. Gdy brzuszki są pełne, czas na ząbki. Kolej na czytanie globalnie metodą Glenna Domana. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze czas zacząć. Wyjście na dwór. Nauka porządkowania, a dalej obiad. Po obiedzie słuchanie muzyki relaksacyjnej, montessoriańska lekcja ciszy i milczenia. Podwieczorek, a po nim zajęcia dodatkowe dopasowane do zainteresowań. Dzieciom codziennie towarzyszy język angielski. Więcej na http://przystanekmontessori.pl.