artbasen.pl

materiały dydaktyczne dla nauczycieli

Materiały dydaktyczne dla nauczycieli stworzone przez wydawnictwo miesięcznika „Wszystko dla Szkół” to interesujące wizualnie plakaty i gazetki poszerzające wiedzę i pozwalające na utrwalenie informacji zdobytych podczas lekcji. Prócz pomocy dydaktycznych przekazujących elementarne fakty, niezbędne do zrozumienia większości szczegółów z różnych dziedzin nauki – materiały są Tworzone z myślą o aktualnych wydarzeniach takich jak np. odkrycia naukowe czy nadanie danemu rokowi imienia zmarłego literata. Niezbędne informacje na stronie: http://planszedydaktyczne.pl/