artbasen.pl

Ośrodek rehabilitacyjny - Klinika RCV

Ośrodek rehabilitacyjny, jakim jest Klinika RCV z Przyjaźni k. Gdańska wprowadzając nową metodę leczenia o nazwie pinopresura przede wszystkim wiąże duże nadzieje na przywrócenie utraconego u pacjentów przewodnictwa nerwowego, które jest podstawą do poprawy ich zdrowia w szerokim zakresie dotyczącym na przykład zaburzeń czynnościowych, niedowładom, zmianom zwyrodnieniowym i patologicznym wraz z towarzyszącym im bólem oraz chorób opornych na leki. Dzięki pinopresurze można znieść napięcia ośrodkowe w mózgu oraz przywrócić prawidłowe potencjały nerwowe.