artbasen.pl

Pomoc dla alkoholików i ich rodzin

AGNUS - prywatny ośrodek leczenia uzależnień, zatrudnia wykwalifikowanych terapeutów biegłych w stosowaniu terapii leczenia alkoholizmu. Terapeuci i psychoterapeuci pracują z pacjentami w grupach lub indywidualnie zalecając im realizację Programu Dwunastu Kroków Anonimowych Alkoholików, który ma na celu przekonanie uzależnionych do zmiany stylu życia, podjęcia decyzji o abstynencji oraz wytrwania w trzeźwości. Spotkania mają charakter stacjonarny i zwykle trwają kilka/kilkanaście miesięcy. Prócz oferty dla uzależnionych AGNUS przygotował również program pomocy dla członków ich rodzin.