artbasen.pl

Zielona szkoła

Oczekiwanie na wyjazd, taki jak zielona szkoła, jest też formą mobilizacji dla uczniów, aby w roku szkolnym zdobyć jak najlepsze wyniki. Tego typu wycieczki stanowią też okazję do integracji pomiędzy uczniami oraz między uczniami a nauczycielami, na co nie zawsze jest czas w ciągu roku. Biuro Wycieczkownia organizuje zielone szkoły m.in. do Londynu i Paryża. Oba te miasta są pełne atrakcji. Ogromna ilość ciekawych miejsc, które można w nich zwiedzić, sprawiła, iż należało przeprowadzić selekcje, w wyniku których powstały programy wycieczek dostępne na http://wycieczkownia.pl/zielona-szkola/.